Kandidat – Pavle Zorić

Javna odbrana master rada kandidata Pavla Zorića Barte pod naslovom „Tradicionalni silvopastoralni sistemi i mogućnost očuvanja animalnih genetičkih resursa u Srbiji održaće se u utorak 23.10.2018. godine sa početkom u13h u sali poslediplomskih studija (adresa Požeška 83a).