Kandidat – Pavle Mladenović

Dana 17.7.2018. sa početkom u 10.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Pavla Mladenovića pod naslovom Ekološki aspekti klizišta Tekija.