Kandidat – Pavle Mladenović

Dana 17.7.2018. sa početkom u 10.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Pavla Mladenovića pod naslovom Ekološki aspekti klizišta Tekija.

Pozovite nas