Kandidat – Obrad Vujović

Javna odbrana master rada kandidata Obrada Vujovića pod naslovom „Korišćenje aktivnih solarnih sistema za uvećanje energetske efikasnosti objekata i drugi aspekti primene solarnih sistema na stambenim zgradama ili drugim mobjektima u komercijalne svrhe“održaće se u utorak 21.05.2019. godine sa početkom u 11h u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Bulevar vojvode Mišića 37.

Pozovite nas