Kandidat – Nikolina Mitrović

Dana 25.9.2018. sa početkom u 09.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nikoline Mitrov.