Kandidat – Nikoleta Cesnak

Dana 20.7.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nikolete Cesnak Kapaciteti i potencijali mrtvaja reke Tamiš.

Pozovite nas