Kandidat – Nikola Vuković

Dana 27.4.2017. sa početkom u 13.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Vukovića pod naslovom „Opcije za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu nastalo upotrebom plastićnih kesa“.

 

Pozovite nas