Kandidat – Nikola Vukelić

Dana 10.9.2018. sa početkom u 11.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Vukelića pod naslovom „Primena biljnih metabolita u fitofarmaciji i fitoterapiji“.