Kandidat – Nikola Sredanović 

Dana 04.02.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Sredanović Nikole Ekološka opravdanost obnovljivih izvora energije.

Pozovite nas