Kandidat – Nikola Seratlić

Dana 25.11.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Seratlića „Vodeni resursi i kruženje vode.

Pozovite nas