Kandidat – Nikola Milić

Dana 27.12.2018. sa početkom u 10.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nikoline Milić Strategija genetičke konzervacije vidre.

Pozovite nas