Kandidat – Nikola Mandić

Dana 15.10.2020. sa početkom u 12.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Mandića Nelegalni prekogranični promet retkih i zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja.