Kandidat – Nikola Lakić

Dana 3.10.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Lakića pod naslovom „Tradicionalno stočarenje na Šar-planini i zaštita prirode u Nacionalnom parku prirode Šar-planina„.