Kandidat – Nikola Dražić

Dana 20.7.2018. sa početkom u 11.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Dražića pod naslovom Projektne aktivnosti u cilju uspostavljanja integralne baze podataka stanja životne sredine u Srbiji.