Kandidat – Nikola Branković

Dana 4.12.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Nikole Brankovića Biološki monitoring Grliškog jezera.

Pozovite nas