Kandidat – Nikola Božić

Dana 14.12.2019. sa početkom u 12.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nikole Božića Autentičan model analize visokoškolskog obrazovanja i način dolaska do predloga mera za unapređenje postdiplomskih studija.