Kandidat – Nikola Božić

Dana 30.9.2021. sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada kandidata Nikole Božića Izazovi online obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine i predlog optimalnih modela.

Pozovite nas