Kandidat – Nevena Živanović

Dana 24.2.2016. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nevene Živanović pod naslovom „Stanje životne sredine na području Specijalnog rezervata prirode Suva reka„.

Pozovite nas