Kandidat – Nevena Simić

Dana 30.1.2018. sa početkom u 11.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nevene Simić pod naslovom Procena efikasnosti upravljanja SRP Obedska Bara METT metodologijom.

Pozovite nas