Kandidat – Nenad Stanojković

Dana 26.10.2020. sa početkom u 12.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nenada Stanojkovića Monitoring i mere za poboljšanje kvaliteta životne sredine na području grada Bora u cilju sprečavanja kontaminacije koja se javlja kao posledica rudarenja“.

Pozovite nas