Kandidat – Nemanja Radičević

Dana 14.9.2016. sa početkom u 13.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Radičevića pod naslovom „Ugrožene vrste SRP Zasavica„.