Kandidat Nemanja Nikolić

Dana 11.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Nikolića.

Pozovite nas