Kandidat – Nemanja Jeremić

Dana 18.5.2021 sa početkom u 13.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Jeremića Procena rizika vulkanskog hazarda i njegov uticaj na životnu sredinu.