Kandidat – Nemanja Đurđević

Dana 30.9.2019. sa početkom u 13.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Đurđevića Sistem upravljanja farmaceutskim otpadom i uloga privatnih apoteka u uspostavljanju održivog modela.

Pozovite nas