Kandidat – Nebojša Krstajić

Dana 16.10.2021 sa početkom u 10.30 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nebojše Krstajića Uticaj termoenergana na kvalitet vazduha u Novom Sadu.

Pozovite nas