Kandidat – Nataša Nenadović

Dana 29.1.2018. sa početkom u 13.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Nataše Nenadović pod naslovom Reciklaža elektronskog otpada u reciklažnom centru „Božić i sinovi“.

Pozovite nas