Kandidat – Naji Agilee

Javna odbrana master rada kandidata Naji Agilee pod naslovom Uloga i značaj održive hemije u smanjenju rizika od zagađenja životne sredine u Libiji   održaće se u utorak 30.10.2018. godine sa početkom u13:30h u sali poslediplomskih studija (adresa Požeška 83a).

Pozovite nas