Kandidat – Naeme Musbah Zaib Elgargani

U četvrtak 30.11.2017. godine sa početkom u 13h, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, održaće se javna odbrana master rada pod naslovom „Ekološka bezbednost održivog korišćenja i upravljanja priobaljem Libije“, kandidatkinje Naeme Musbah Zaib Elgargani iz Libije.