Kandidat – Mousay Omar Mousay Mohammed

Javna odbrana master rada kandidata  Mousay Omar Mousay Mohammed pod naslovom „Ekološki i ekonomski potencijali Libije u sektoru solarne energije“održaće se u četvrtak 24.01.2019. godine sa početkom u 13h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.

Pozovite nas