Kandidat – Mounire Seliman O. Elazabi

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 10. maja 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Mounire Seliman O. Elazabi pod nazivom „Socijalno-ekonomske determinante i paradigme koncepta održivog razvoja Libije“ za 17. maj 2021. godine u 12.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Bulevar kralјa Aleksandra 219, Beograd, sala Tesla.

Pozovite nas