KANDIDAT – MOHAMED OMRANA SALEM GAHWASHA

U petak, 14. jula 2017., sa početkom u 15:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Mohameda Omrana Salem Gahwasha, pod naslovom „Ekološke posledice eksploatacije nafte u morskom priobalju – studija slučaja Rafinerija nafte Zawia“.