Kandidat – Mohamed Nasar

Dana 02. decembra 2016., sa početkom u 15:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Mohamed Nasar iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Ekološki pokazatelji za upotrebu vodnih resursa u oblasti poljoprivrede u Libiji“.

Izvеštaj komisije

Pozovite nas