KANDIDAT – Mohamed Bashir Elmalimedija

Dana 19. maja 2017., sa početkom u 14:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Mohamed Bashir Elmalimedija iz Libije, pod naslovom „Značaj koncepta održivog razvoja u Libiji sa akcentom na održivo upravljanje vodama u industrijskim i poljoprivrednim sistemima“.

Izvеštaj komisije

Pozovite nas