KANDIDAT – MIRJANA RISTOVSKI

Dana 28.06.2016., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje MIRJANE RISTOVSKI iz Aranđelovca, pod naslovom „Posledice zagađenja životne sredine od iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita“.

Izveštaj o master radu

Pozovite nas