Kandidat – Mirjana Prodanović

Javna odbrana master rada kandidatkinje Mirjane Prodanović pod naslovom Analiza ekoloških efekata formiranja zasada bioenergetske  biljke MiscanthuX giganteus u zaštitnoj zoni izvorišta vodosnabdevanja grada Kraljeva , održaće se u subotu, 14.4.2018. godine sa početkom u 11:00h u sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u Ulici Kneza Miloša 82.