KANDIDAT – MIODRAG DRAŽIĆ

Dana 24.12.2016., sa početkom u 14:30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata MIODRAGA DRAŽIĆA, diplomiranog analitičara zaštite životne sredine iz Loznice, pod naslovom „Potencijali gajenja energetskih useva Miskantus giganteus na marginalnim zemljištima malih poljoprivrednih gazdinstava“.