Kandidat – Mina Marković

Dana 19.10.2017. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Mine Marković pod naslovom Upravljanje medicinskim otpadom na teritoriji grada Kragujevca i rizici po zdravlje.

Pozovite nas