Kandidat – Miloš Vagić

Dana 6.2.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Miloša Vagića pod naslovom Utvrđivanje pritisaka na vodne resurse u basenu reke Kolubare.