Kandidat – Miloš Ršumović

Dana 17.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Miloša Ršumovića Izbor metodologije za ispitivanje otpadne zgure iz Železare Smederevo radi utvrđivanja svojstava i primene otpadnog materijala u građevinarstvu.

Pozovite nas