Kandidat – Miloš Pavlović

Dana 2.11.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Miloša Pavlovića pod naslovom Inovativni modeli ekoremedijacije palićkog jezera“.

Pozovite nas