Kandidat – Miloš Milošević

Dana 29.12.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Miloša Miloševića pod naslovom Identifikacija divljih deponija na teritoriji opštine Despotovac i predlog mera za njihovu sanaciju.

 

Pozovite nas