Kandidat – Miloš Đuričić

Javna odbrana master rada kandidata Miloša Đuričića pod naslovom „Uticaj metoda kartiranja na razvoj biciklizma na prostoru šire okoline grada Loznice“ , održaće se u ponedeljak 17.12.2018. godine sa početkom u 13:30h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.

Pozovite nas