Kandidat – Milorad Popović

Dana 2.10.2019. sa početkom u 14.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Milorada Popovića „Promene koncentracije SO2, NO2 i PM čestica na području grada Šapca“.

Pozovite nas