Kandidat – Milorad Mijatović

Javna odbrana master rada kandidata Milorada Mijatovića pod naslovom „Integralni model upravljanja vodama sa posebnim osvrtom na upravljanje otpadnim vodama za Grad Čačak“ održaće se u petak 10.6.2018. godine sa početkom u 12h u sali poslediplomskih studija (adresa Požeška 83a).

Pozovite nas