Kandidat – Milica Stojanović

Dana 7.4.2017. sa početkom u 13.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milice Stojanović pod naslovom „Ispitivanje sadržaja azotovih oksida, sumpornih oksida i PM čestica u vazduhu na teritoriji opštine Pančevo“.

Pozovite nas