Kandidat – Milica Rakić

Dana 6.7.2017. sa početkom u 13.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milice Rakić pod naslovom Proizvodnja ekološki prihvatljive ambalaže, sa ciljem smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu.

Pozovite nas