Kandidat – Milica Jovičić

Dana 15.10.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milice Jovičić Model upravljanja biorazgradivim otpadom.

Pozovite nas