Kandidat – Milica Jović

Dana 12.12.2017. sa početkom u 13.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milice Jović pod naslovom Ekološki status Srebrnog jezera.

Pozovite nas