Kandidat – Milica Jovanović

Dana 15.04.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada  „Vodoodbrambeni pojas na reci Crnici i likvefakija tlakandidatkinje Milice Jovanović.