Kandidat – Milica Bošnjaković

Dana 21.9.2018. sa početkom u 14.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Milice Bošnjaković Upravljanje farmaceutskim otpadom u Zdravstvenoj ustanovi Apoteke Arsić – Užice.

Pozovite nas