KANDIDAT – MILENA NIKČEVIĆ

Dana 24.10.2016., sa početkom u 14:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje MILENE NIKČEVIĆ iz Beograda, pod naslovom „Ekološki terorizam“.

Izvеštaj komisije o master radu

Pozovite nas